9.5: Voiceless Consonant – /h/ – ‘hot’, ‘whole’ and ‘ahead’

Cách phát âm /h/:

  • Bước 1: Miệng mở hờ tự nhiên.
  • Bước 2: Nâng lưỡi lên một xíu, tuy nhiên không để lưỡi chạm đến vòm miệng phía trên.
  • Bước 3: Đẩy nhẹ nhàng một luồng hơi ra ngoài rồi phát âm /h/.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Thu âm trong Flipgrid cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả: