7.6: Time to talk: When we were young

Nghe và hát bài Yesterday Once More của The Carpenter 😀

Rồi kể một câu chuyện về một việc đã xảy ra rồi bạn còn nhỏ hoặc còn trẻ:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.