4.2: Consonant – /m/ – ‘hammer’, ‘mime’ and ‘more’

Cách phát âm phụ âm m:  Mím môi vào nhau và tạo ra âm thanh thổi không khí ra khỏi mũi.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.