9.2: Consonant – /j/ – ‘yet’, ‘use’ and ‘beauty’

Cách phát âm /j/:

Nâng phần trước của lưỡi lên gần ngạc cứng- đẩy luồng khí thoát ra giữa phần trước của lưỡi và ngạc cứng nhưng không có tiếng ma sát  của luồng khí (do khoảng cách giữa phần trước của lưỡi và ngạc cứng không quá gần)- làm rung dây thanh trong cổ họng.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Thu âm trong Flipgrid cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả: