8.3: Collocations in English

Xem video sau để tìm hiểu về các từ vựng đi theo cụm (Collocations) trong Tiếng Anh, ghi lại những cụm từ bạn thấy chưa quen thuộc nhé:

Tìm hiểu thêm về các collocation thông dụng qua các bài viết dưới đây:

Bây giờ, hãy đặt ít nhất 3 câu sử dụng các collocation bạn học được:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.