7.2: Voiced Consonant – /v/ – ‘view’, ‘heavy’ and ‘move’

Cách phát âm /v/: đặt sát răng hàm trên trên môi dưới, thổi luồng hơi đi ra qua môi, miệng hơi mở một chút, bạn có thể tưởng tượng như là hàm răng trên của bạn cắn nhẹ vào phần trong của môi dưới vậy, sau đó bật hơi.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.