4.1: Consonant – /n/ – ‘nice’, ‘funny’ & ‘son’

Cách phát âm phụ âm n trong Tiếng Anh:  Môi hé,  đầu lưỡi chạm vào chân răng cửa hàm trên, chặn luồng khí để khí thoát ra từ mũi. 

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.