5.3: What are they doing?

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid tại link https://flipgrid.com/5d36fb4f

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.

  • Cho biết bạn đang làm gì, từng thành viên trong gia đình bạn đang làm gì?