1.3: Let’s Learn English Lesson 1 – Welcome!

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

Mở Flipgrid tại link https://flipgrid.com/cbfe9fec, nhập student name là 3month, sau đó Record a response.