7.3: Simple past tense & Irregular verbs

Tuần này chúng ta sẽ tập nói về những việc đã xảy ra trong quá khứ. Trước tiên hãy tìm hiểu về thì quá khứ đơn trong Tiếng Anh:

Nếu với ảnh trên bạn vẫn chưa rõ về cấu trúc và cách sử dụng thì quá khứ đơn, hãy xem thêm bài Thì quá khứ đơn trên TiengAnhK12.

Bây giờ, hãy xem video sau đây để hiểu cách dùng thì quá khứ đơn thông qua các ví dụ cụ thể:

Rồi xem video sau và ghi lại danh sách các Irregular verb (động từ bất quy tắc) có trong đó:

Hãy nói về 5 việc mà bạn đã làm trong tuần trước (chú ý sử dụng cả các động từ có dạng quá khứ bất quy tắc nhé):

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.