2.2: Pronunciation – Short Vowel – /e/ – ‘dress’, ‘head’ & ‘bed’

Ký hiệu phiên âm: /e/. Cách phát âm

  • Miệng mở tự nhiên
  • Lưỡi nâng lên độ cao vừa phải
  • Giữ nguyên vị trí hai môi và phát âm /e/ thật gọn.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

Mở Flipgrid tại link https://flipgrid.com/d9dcbc7b, nhập student name là 3month, rồi Record a response.