9.3: New Year Vocabulary

Xem video sau và ghi lại những từ mới liên quan tới ngày Tết nhé:

Bây giờ, hãy nói về những thứ bạn định mua hoặc làm, để chuẩn bị cho Tết nguyên đán:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.