9.1: Consonant – /l/ – ‘light’, ‘valley’ and ‘feel’

Cách phát âm /l/:

Khi L bắt đầu từ hoặc ở giữa từ:

  • Bước 1: nâng đầu lưỡi lên chạm vào chân răng cửa trên
  • Bước 2: mở miệng tự nhiên
  • Bước 3: phát âm chữ L bằng cách thả lưỡi xuống tự nhiên và phát âm với các âm tiếp theo trong từ.

Khi L kết thúc từ:

  • Bước 1: nâng đầu lưỡi lên chạm vào chân răng cửa trên
  • Bước 2: mở miệng tự nhiên
  • Bước 3: không hạ lưỡi xuống và phát âm chữ L

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Thu âm trong Flipgrid cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả: