Học phí một số trường THPT Dân lập tại HN

Học phí một số trường THPT Dân lập tại HN

Đối với nhiều trường THPT dân lập tại
Hà Nội, học phí đã có sự thay đổi theo chiều hướng tăng so với năm học trước.

Tên
trường
Học
phí
Các
khoản phí khác
THPT Lương Thế Vinh 2
triệu đồng/tháng
– Xây dựng trường: 2 triệu đồng/năm
– Đồng phục: 1,5 triệu đồng (tạm thu)
– Lệ phí tuyển sinh : 300.000 đồng.
– Tiền vở : 270.000 đồng (20 quyển 96T, 5 quyển 200T, 1 túi KT)
THPT Nguyễn Siêu – Hệ chất lượng cao: 4,5 triệu đồng/tháng
– Song ngữ Quốc tế Cambridge: 10-16 triệu đồng/tháng
 
THPT Đoàn Thị Điểm 4,5 triệu đồng/tháng
– Lớp (S) tăng cường Toán và Khoa học bằng tiếng Anh theo chương trình của Singapore: thu thêm số tiền Việt tương đương 150USD/tháng (chưa bao gồm tiền SGK).
– Lớp (M) tăng cường Toán và Khoa học bằng tiếng Anh theo chương trình của Solomon Hoa Kỳ: thu thêm số tiền Việt tương đương 400USD/tháng (chưa bao gồm tiền SGK).
– Lớp chuyên Anh theo chương trình của Bộ GD&ĐT (có thêm 3 tiết Anh chuyên, 2 tiết IELTS và 2 tiết ngoại ngữ 2): thu thêm 2.000.000đ /tháng (chưa bao gồm tiền SGK).
– Phí đăng ký nhập học: 2.000.000đ
– Quản lý bán trú: 300.000 đ/tháng
– Tiền ăn: 1.200.000 đ/tháng (ăn trưa và bữa phụ buổi chiều)
– Ăn sáng: 500.000đ/tháng.
– Cơ sở vật chất: 1.500.000 đ/năm.
– Hoạt động ngoại khoá: 1.500.000 đ/năm.
– Xe bus: 1.100.000đ/tháng.  
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Lớp song ngữ 1: 12 triệu đồng/tháng
– Lớp song ngữ 2: 8 triệu đồng/tháng
– Lớp chuyên Anh/chuyên Toán: 5,8 triệu đồng/tháng
– Lớp Chất lượng cao AN-CT: 5,8 triệu đồng/tháng
– Tiền ăn: 45.000 đồng/bữa
– Xe bus: 900.000 đồng-1,4 triệu đồng/tháng
THPT Lômônôxốp – Học phí: 2 triệu đồng/tháng
– Các lớp bổ trợ tiếng Anh 2 tiết/tuần do GV nước ngoài dạy đóng thêm 350.000 đồng/tháng
– Lớp học Ngoại ngữ 2 tiếng Đức do GVNN dạy đóng thêm 350.000 đồng/tháng
– Bán trú: 1.050.000 đồng/tháng
– Tiền ăn: 35.000 đồng/bữa
– Tiền bán trú: 280.000 đồng/tháng
– Hỗ trợ hoạt động Đoàn: 200.000 đồng/năm
– Hỗ trợ xây dựng, phát triển trường: 2,2 triệu đồng/năm
– Xe bus: 1 triệu đồng/tháng
THPT Newton – Học phí lớp 10: 5,1 triệu đồng/tháng (hệ bán quốc tế); 9,5 triệu đồng (hệ Cambridge); 12,7 triệu đồng (hệ song ngữ GW)
– Học phí lớp 11, 12: 5,3 triệu đồng/tháng (hệ bán quốc tế); 11,5 triệu đồng (hệ Cambridge); 13,7 triệu đồng (hệ song ngữ GW)

Tiền ăn: 1,1 triệu đồng/tháng

Xe bus: 800.000 đồng/tháng (tại điểm đón, 1 chiều); 1 triệu đồng (tại điểm đón,
2 chiều); 1,8 triệu đồng (tại nhà)

Đồng phục: 2,2 triệu đồng/năm
 
THPT Vinschool – hệ chuẩn Vinschool: 8,5 triệu đồng/tháng
– hệ Nâng cao: 18 triệu đồng/tháng
– Bán trú: 1,5 triệu đồng/tháng
– Phát triển trường: 3,2 triệu đồng/năm
– Học phẩm: 2,5 triệu đồng/năm
– Đồng phục: 2.870.000 đồng/năm
– Hoạt động trải nghiệm: 1,5 triệu đồng/năm
– Dịch vụ cổng thông tin điện tử: 400.000 đồng/năm
– Xe bus: 1,4 triệu đồng/tháng (tại điểm);2,4 triệu đồng (tại nhà)
THPT FPT – Học phí lớp 10: 5 triệu đồng/tháng
– Học phí lớp 11: 5,5 triệu đồng/tháng
– Học phí lớp 12: 6 triệu đồng/tháng
– Phí hoạt động ngoại khóa: 1 triệu đồng/tháng
– Phí quản lý nội trú: 500.000 đồng/ tháng – Phí phòng ở KTX: 900.000 đồng/tháng (đã bao gồm chi phí điện, nước)
– Phí đăng ký nhập học: 2 triệu đồng
THPT Olympia 165 triệu đồng/năm (số liệu năm 2017) – Phí phát triển trường: 18 triệu đồng/năm – Tiền ăn: 22 triệu đồng/năm
– Phí sách, học phẩm, bảo hiểm y tế bắt buộc: 5 triệu đồng/năm
– Xe bus: 23 triệu đồng/năm
THPT Việt Úc Hà Nội – Lớp 10-11: 140.800.000 đồng/năm
– Lớp 12: 144.100.000 đồng/năm
– Phí ghi danh: 2,1 triệu đồng
– Tiền ăn: 21,5 triệu đồng/năm
– Phí phát triển trường: 9.450.000 đồng/năm
– Xe bus: 21 triệu đồng/năm
– Nội trú: 9,9 triệu đồng/tháng  
THPT Hà Nội Academy 136
triệu đồng/năm
– Phí ghi danh: 4,5 triệu đồng
– Phí phát triển trường: 8,8 triệu đồng/năm – Học phẩm: 3 triệu đồng/năm
– Đồng phục: 5 triệu đồng/gói
– SGK, giáo trình: 5 triệu đồng/năm
– Tiền ăn: 3.150.000 đồng/tháng
– Xe bus: 1,7-2,9 triệu đồng/tháng
THPT Alfred Nobel – Lớp 10: 5 triệu đồng/tháng (hệ chất lượng cao); 9 triệu đồng (hệ song ngữ)
– Lớp 11, 12: 5,5 triệu đồng/tháng (hệ chất lượng cao); 10,5 triệu đồng (hệ song ngữ)
– Phí cơ sở vật chất: 2 triệu đồng/năm
– Đồng phục: 3 triệu đồng/năm
– Hoạt động dã ngoại: 2 triệu đồng/năm
– Xe bus: 1,8 triệu đồng/tháng
– Tiền bán trú: 440.000 đồng/tháng
– Tiền ăn: 1.060.000 đồng/tháng
– Phí tập huấn kỹ năng: 3,2 triệu đồng/năm
THPT Tạ Quang Bửu – hệ chuẩn: 2,8 triệu đồng/tháng (lớp 10); 3,1 triệu đồng (lớp 11); 3,4 triệu đồng (lớp 12)
– hệ tiếng Anh chất lượng cao: 3,7 triệu đồng/tháng (lớp 10); 4 triệu đồng (lớp 11); 4,3 triệu đồng (lớp 12)
 
THPT Quốc tế Thăng Long – hệ thống giáo dục Bill Gates School 5,3
triệu đồng/tháng
– Phí ghi danh: 2 triệu đồng
– Cơ sở vật chất: 3 triệu đồng/năm
– Hoạt động học sinh: 2,9 triệu đồng/năm
– Tiền ăn: 80.000 đồng/ngày
– Bán trú: 500.000 đồng/tháng
– Xe bus: 1,1-1,8 triệu đồng/tháng
THPT Marie Curie 5 triệu đồng/tháng  
THPT Đông Đô 1.800.000 đồng/tháng  
THPT Văn Lang 1.350.000 đồng/tháng  
THPT Đại Việt 900.000 đồng/tháng  
THPT Bắc Hà 1.800.000 đồng/tháng  
THPT Hồng Hà 1.200.000 đồng/tháng  
THPT Nguyễn Văn Huyên 2.000.000 đồng/tháng  
THPT Hà Thành 2.000.000 đồng/tháng  
THPT Hồ Xuân Hương 1.200.000 đồng/tháng  
THPT Lương Văn Can 1.600.000 đồng/tháng  
THPT Đinh Tiên Hoàng 1.000.000 đồng/tháng (tăng theo các lớp)  

> Học phí một số trường THPT trực thuộc đại học tại HN

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.