Cách học Tiếng Anh hiệu quả

Học thường xuyên, ít một nhưng đều đặn

Tự học là chính (80% tự học, 20% học với giáo viên)

Chương trình thiết kế hợp lý, có tính hệ thống cao, hiệu quả đã được kiểm chứng

Các khóa tự học Tiếng Anh

Học Tiếng Anh qua Youtube

Học tiếng Anh

Học Tiếng Anh với sách Raz-plus

Học TA qua sách truyện chọn lọc

Các khóa học online có giáo viên

IELTS Prep 1

Khóa học này dành cho các bạn: – Trình độ Tiếng Anh hiện tại ở level B1-B2– Đang có mục tiêu đạt điểm IELTS Speaking từ 6.5 trở lên đồng […]

Khóa Oxford Discover 1

Dành cho: Học sinh lớp 2-3, đã làm quen với Tiếng Anh ở mức Pre-A1 (đạt Cambridge Starters).

Khóa Oxford Discover 2

Dành cho: Học sinh lớp 3-4, đã làm quen với Tiếng Anh ở mức A1 (đạt Cambridge Movers). Khóa học này hiện đang ở giai đoạn triển khai thử nghiệm.

Khóa Oxford Discover 3

Dành cho: Học sinh lớp 4-5, đã hoàn thành khóa Oxford Discover 2 hoặc đạt trình độ Cambridge Flyers (A2). Khóa học này hiện đang ở giai đoạn triển khai […]

Khóa Oxford Discover 4

Dành cho: Học sinh lớp 5-6, đã hoàn thành khóa Oxford Discover 3 hoặc đạt trình độ Cambridge KET. Khóa học này hiện đang ở giai đoạn triển khai thử […]

Khóa Phonics 1

Dành cho: Học sinh đã thành thạo với bảng chữ cái và làm quen với ghép âm, ghép vần.