1. Watch

Khóa học này dành cho:

Học sinh đang đọc sách Tiếng Anh trên Raz-Plus (tức Kids A-Z Reading), ở level A, muốn luyện sâu nhớ lâu những từ vựng được lồng trong từng cuốn sách đã đọc, để tích lũy nhanh và bền vững vốn từ vựng của mình.

Phụ huynh/giáo viên đã mua licence sử dụng Raz-Plus, muốn khai thác các tài liệu dành cho tài khoản giáo viên theo cách thuận tiện hơn, ví dụ như muốn tìm nhanh bản pdf để in sách, muốn khai thác các phiếu bài tập được thiết kế cho từng cuốn sách, muốn được hướng dẫn cách thảo luận với các con về cuốn sách con đọc,…

Học phí:

Khóa học miễn phí dành cho các khách hàng đã mua Kids A-Z Reading (Raz-kids) từ Contuhoc, nhằm giúp các con khai thác tối đa giá trị của bộ sách level A.

  • Mọi học sinh đều có thể sử dụng các game luyện từng bộ từ vựng được nhúng trong khóa học này.
  • Để sử dụng được các tài liệu mà khóa học chỉ dẫn, phụ huynh/giáo viên chỉ cần có tài khoản teacher trên KidsA-Z mà https://contuhoc.com/ hoặc nhà trường đã cung cấp. Đăng nhập vào Kids A-Z bằng tài khoản teacher đó khi muốn tải tài liệu về.

Nội dung:

Dành cho học sinh:

  • Quiz games luyện từng bộ từ vựng của từng cuốn sách
  • Các bài học liên quan (về phonics, từ vựng hay ngữ pháp)
  • Gợi ý các câu hỏi thảo luận về nội dung cuốn sách và đề tài viết liên quan.

Dành cho phụ huynh/giáo viên:

  • Link tải các file pdf được Learning A-Z thiết kế cho từng cuốn sách, để phụ huynh/giáo viên có licence sử dụng Raz-plus có thể in ra cho học sinh sử dụng: các file để in sách, bộ phiếu bài tập
  • Link tải bộ phiếu học các từ vựng được thiết kế lồng vào một cuốn sách, dành cho những khách hàng mua cả licence sử dụng Vocabulary A-Z.

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn nhận được email thông báo về các hội thảo giáo dục bổ ích (và miễn phí), các tài nguyên học tập chất lượng cao phù hợp với tuổi của con, các khóa/CLB cùng tự học và các ưu đãi đặc biệt của Giáo dục CTH và Phần mềm CTH.