Tổng hợp IELTS Speaking Part 2 theo từng chủ đề

Tổng hợp IELTS Speaking Part 2 theo từng chủ đề

CTH Edu tổng hợp các chủ đề thường gặp, bao gồm một số câu hỏi mẫu và gợi ý câu trả lời cho bài thi IELTS Speaking Part 2.

>> Học IELTS Speaking online trên cth.edu.vn

I. Tổng quan về bài thi IELTS Speaking Part 2

Phần 2 là phần Đối thoại dài.

Dạng câu hỏi và cấu trúc Giám khảo sẽ đưa cho thí sinh một tờ giấy nhỏ trong đó yêu cầu thí sinh nói về một chủ đề nào đó và những điểm cần trình bày (khoảng 4 điểm). Bạn có 1 phút để chuẩn bị trước khi trình bày. Bạn sẽ được cung cấp 1 bút chì và giấy để ghi chú và tổ chức những ý mình sẽ trình bày.  Sau 1 phút đó, bạn sẽ có 1 đến 2 phút để trình bày. Đến 2 phút, giám khảo sẽ dừng bạn lại. Giám khảo sẽ hỏi bạn thêm 1 hay 2 câu hỏi. Phần này kéo dài 3-4 phút, bao gồm cả thời gian chuẩn bị.
Trọng tâm câu hỏi Phần này tập trung vào khả năng nói dài về một chủ đề cho trước (mà không cần gợi ý từ giám khảo), sử dụng ngôn từ thích hợp, sắp xếp ý mạch lạc. 

II. Các chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking Part 2

1. Theo Speaking for IELTS

 • People and Relationships
 • Health and Fitness
 • Education
 • Nature and Environment
 • Language and Communication
 • Science and Technology
 • Hobbies and Habits
 • Employment and Finances
 • People and Places
 • Culture and Modern society
 • Holidays and Travel

2. Theo Get ready for IELTS Speaking

 • Family and desribing people
 • Free time activities
 • Special occasions
 • Describing cities
 • TV and radio programmes
 • Weather
 • Studying and academic subjects
 • Work and jobs
 • Holidays and travel
 • Health
 • Important life events
 • Talking about Possessions

3. Theo IELTS Liz

 • Work
 • Study
 • Hometown
 • Home
 • Art
 • Birthdays
 • Clothes
 • Daily Routine
 • Dictionaries
 • Evenings
 • Family and Friends
 • Food
 • Hobbies
 • Internet
 • Leisure Time
 • Music
 • Neighbours and Neighbourhood
 • Newspapers
 • Pets
 • Reading
 • Shopping
 • Sport
 • TV
 • Transport
 • Weather

4. Theo IELTS Online Tests

 • People (người bạn thích, người là tấm gương của bạn)
 • Places (nhà hàng, thành phố… bạn yêu thích)
 • Experiences (kỷ niệm thơ ấu đáng nhớ…)
 • Feelings (trải nghiệm khó quên…)
 • Habits and likes (sở thích, thói quen…)
 • Objects (tiền bạc, tài chính, vật dụng yêu thích…)

III. Câu hỏi mẫu và gợi ý câu trả lời IELTS Speaking Part 2 theo từng chủ đề

Phần này của bài viết sẽ tổng hợp các câu hỏi thường gặp kèm gợi ý một số câu trả lời cho mỗi chủ đề bài nói IELTS Speaking. Các chủ đề ở đây dựa trên 11 chủ đề từ cuốn sách Speaking for IELTS. Cụ thể là:

 1. People and Relationships
 2. Health and Fitness
 3. Education
 4. Nature and Environment
 5. Language and Communication
 6. Science and Technology
 7. Hobbies and Habits
 8. Employment and Finances
 9. People and Places
 10. Culture and Modern society
 11. Holidays and Travel

Xem thêm:

>> Tổng hợp IELTS Speaking Part 1 theo từng chủ đề

>> Tổng hợp IELTS Speaking Part 3 theo từng chủ đề

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.