Tổng hợp IELTS Speaking Part 1 theo từng chủ đề

Tổng hợp IELTS Speaking Part 1 theo từng chủ đề

CTH Edu tổng hợp các chủ đề thường gặp, bao gồm một số câu hỏi mẫu và gợi ý câu trả lời cho bài thi IELTS Speaking Part 1.

>> Học IELTS Speaking online trên cth.edu.vn

I. Tổng quan về bài thi IELTS Speaking Part 1

Phần 1 là phần Giới thiệu và phỏng vấn.

Dạng câu hỏi và cấu trúc Giám khảo giới thiệu tên mình, hỏi danh tính của thí sinh. Sau đó giám khảo sẽ hỏi một số câu về những vấn đề quen thuộc như gia đình, công việc, sở thích, … Phần 1 kéo dài 4–5 phút.
Trọng tâm câu hỏi Phần này tập trung vào khả năng truyền đạt ý kiến và thông tin về những chủ đề thường ngày, các trải nghiệm hay tình huống thường gặp bằng cách trả lời các câu hỏi. 

II. Các chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking Part 1

1. Theo Speaking for IELTS

 • Family matters
 • Health and fitness
 • Education
 • Nature and environment
 • Language and communication
 • Science and technology
 • Hobbies
 • Employment and Finances
 • People and places
 • Culture and modern society
 • Holidays and travel

2. Theo Get ready for IELTS Speaking

 • Family and desribing people
 • Free time activities
 • Special occasions
 • Describing cities
 • TV and radio programmes
 • Weather
 • Studying and academic subjects
 • Work and jobs
 • Holidays and travel
 • Health
 • Important life events
 • Talking about Possessions

3. Theo IELTS Liz

 • Work
 • Study
 • Hometown
 • Home
 • Art
 • Birthdays
 • Clothes
 • Daily Routine
 • Dictionaries
 • Evenings
 • Family and Friends
 • Food
 • Hobbies
 • Internet
 • Leisure Time
 • Music
 • Neighbours and Neighbourhood
 • Newspapers
 • Pets
 • Reading
 • Shopping
 • Sport
 • TV
 • Transport
 • Weather

4. Theo IELTS Online Tests

 • Hobbies
 • Studies
 • Hometown
 • Work
 • Food
 • Magazine & Newspapers

III. Câu hỏi mẫu và gợi ý câu trả lời IELTS Speaking Part 1 theo từng chủ đề

Phần này của bài viết sẽ tổng hợp các câu hỏi thường gặp kèm gợi ý một số câu trả lời cho mỗi chủ đề bài nói IELTS Speaking. Các chủ đề ở đây dựa trên 11 chủ đề từ cuốn sách Speaking for IELTS. Cụ thể là:

 1. People and Relationships
 2. Health and Fitness
 3. Education
 4. Nature and Environment
 5. Language and Communication
 6. Science and Technology
 7. Hobbies and Habits
 8. Employment and Finances
 9. People and Places
 10. Culture and Modern society
 11. Holidays and Travel

Xem thêm:

>> Tổng hợp IELTS Speaking Part 2 theo từng chủ đề

>> Tổng hợp IELTS Speaking Part 3 theo từng chủ đề

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.