Tổng hợp IELTS Speaking Part 3 theo từng chủ đề

CTH Edu tổng hợp các chủ đề thường gặp, bao gồm một số câu hỏi mẫu và gợi ý câu trả lời cho bài thi IELTS Speaking Part 3.

>> Học IELTS Speaking online trên cth.edu.vn

I. Tổng quan về bài thi IELTS Speaking Part 3

Phần 3 là phần Thảo luận.

Dạng câu hỏi và cấu trúc Giám khảo và thí sinh sẽ thảo luận thêm về những vấn đề liên quan đến chủ đề trong Phần 2 ở trên, đặc biệt là những vấn đề tổng quát, trừu tượng và sâu hơn. Phần này kéo dài 4-5 phút.
Trọng tâm câu hỏi Phần này tập trung vào khả năng diễn tả và làm rõ các quan điểm, phân tích, thảo luận và dự đoán về các vấn đề. 

II. Các chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking Part 3

1. Theo Speaking for IELTS

 • People and Relationships
 • Health and Fitness
 • Education
 • Nature and Environment
 • Language and Communication
 • Science and Technology
 • Hobbies and Habits
 • Employment and Finances
 • People and Places
 • Culture and Modern society
 • Holidays and Travel

2. Theo Get ready for IELTS Speaking

 • Family and desribing people
 • Free time activities
 • Special occasions
 • Describing cities
 • TV and radio programmes
 • Weather
 • Studying and academic subjects
 • Work and jobs
 • Holidays and travel
 • Health
 • Important life events
 • Talking about Possessions

3. Theo IELTS Liz

 • Work
 • Study
 • Hometown
 • Home
 • Art
 • Birthdays
 • Clothes
 • Daily Routine
 • Dictionaries
 • Evenings
 • Family and Friends
 • Food
 • Hobbies
 • Internet
 • Leisure Time
 • Music
 • Neighbours and Neighbourhood
 • Newspapers
 • Pets
 • Reading
 • Shopping
 • Sport
 • TV
 • Transport
 • Weather

4. Theo IELTS Online Tests

 1. Opinion (Nêu ý kiến của bạn về 1 chủ đề nhất định. Nhớ đưa ra các ví dụ minh họa)
 2. Evaluate (Đánh giá quan điểm của ai đó)
 3. Future (Ý kiến của bạn về điều gì sẽ xảy ra trong tương lai)
 4. Past (Thời gian đã thay đổi như thế nào)
 5. Cause and Effect (Nguyên nhân của một phản ứng/hành động là gì?)
 6. Hypothetical (Các tình huống giả định)
 7. Compare and Contrast (Nói về sự khác biệt và/hoặc tương đồng giữa 2 vật/điều)

III. Câu hỏi mẫu và gợi ý câu trả lời IELTS Speaking Part 3 theo từng chủ đề

Phần này của bài viết sẽ tổng hợp các câu hỏi thường gặp kèm gợi ý một số câu trả lời cho mỗi chủ đề bài nói IELTS Speaking. Các chủ đề ở đây dựa trên 11 chủ đề từ cuốn sách Speaking for IELTS. Cụ thể là:

 1. People and Relationships
 2. Health and Fitness
 3. Education
 4. Nature and Environment
 5. Language and Communication
 6. Science and Technology
 7. Hobbies and Habits
 8. Employment and Finances
 9. People and Places
 10. Culture and Modern society
 11. Holidays and Travel

Xem thêm:

>> Tổng hợp IELTS Speaking Part 2 theo từng chủ đề

>> Tổng hợp IELTS Speaking Part 1 theo từng chủ đề

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.