CPO của CTH Soft trúng tuyển APEC Women’s Business Activator Program

Chị Đặng Thị Huyền Linh, Co-founder, Giám đốc Sản phẩm (CPO) của CTH Soft (Phần mềm CTH) là một trong số 19 ứng viên được chọn từ hơn 200 ứng viên đăng kí tham gia chương trình APEC Women’s Business Activator Program năm 2023-2024.

APEC Women's Business Activator Program

APEC Women’s Business Activator Program là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ trong nền kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương tiếp cận thị trường toàn cầu, với mục tiêu nâng cao năng lực của những người tham gia xây dựng năng lực kinh doanh và giúp giải quyết các rào cản khi tiếp cận thị trường địa phương và toàn cầu. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc và ưu tiên hỗ trợ các nền kinh tế tại Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Mexico và Peru.

Chương trình bao gồm nhiều buổi hội thảo trực tuyến từ tháng 11/2023 đến tháng 06/2024. Đặc biệt, trong tháng 2/2024, các ứng viên có cơ hội kết nối, cố vấn chuyên sâu trực tiếp trong 3 ngày tại Melbourne, Úc.

263 Share