Cơ sở vật chất

Theo thông tin trên trang giới thiệu cơ sở vật chất của website nhà trường, thì trường tiểu học Ngôi Sao Hà Nội có khuôn viên khá rộng rãi. Lớp học khá rộng và bố trí hợp lý. Có phòng ăn, phòng ngủ riêng.

Cơ sở vật chất trường Ngôi sao Hà Nội (Ảnh: website nhà trường)
Phòng học văn hoá
Cơ sở vật chất trường Ngôi sao Hà Nội (Ảnh: website nhà trường)
Phòng tin học
Cơ sở vật chất trường Ngôi sao Hà Nội (Ảnh: website nhà trường)
Thư viện
Cơ sở vật chất trường Ngôi sao Hà Nội (Ảnh: website nhà trường)
Sân bóng rổ
Cơ sở vật chất trường Ngôi sao Hà Nội (Ảnh: website nhà trường)
Sân tennis
Cơ sở vật chất trường Ngôi sao Hà Nội (Ảnh: website nhà trường)
Sân bóng đá
Cơ sở vật chất trường Ngôi sao Hà Nội (Ảnh: website nhà trường)
Phòng học piano
Cơ sở vật chất trường Ngôi sao Hà Nội (Ảnh: website nhà trường)
Phòng học múa
Cơ sở vật chất trường Ngôi sao Hà Nội (Ảnh: website nhà trường)
Vườn trường
Cơ sở vật chất trường Ngôi sao Hà Nội (Ảnh: website nhà trường)
Phòng ăn
Cơ sở vật chất trường Ngôi sao Hà Nội (Ảnh: website nhà trường)
Phòng ngủ trưa
Cơ sở vật chất trường Ngôi sao Hà Nội (Ảnh: website nhà trường)