1 of 2

A.1.1 Quiz games để ghi nhớ từ

button, dark, large, metal, round, shiny, small, square, wooden

Chọn các chế độ chơi khác nhau để ôn luyện bộ từ vựng trên trong Quizlet:

Vào SpellingCity để chơi thêm một số game với các từ vựng trên:

https://www.spellingcity.com/view-spelling-list.html?listId=58559322