1 of 2

A.1 Book: All kinds of buttons

Lesson
Materials
Descriptive (nonfiction), 32 words, Level A (Grade K), Lexile BR50L

Giới thiệu:

“Buttons come in all shapes, sizes, and colors. All Kinds of Buttons describes different types of buttons, using repetitive text and simple photographs, to support emergent readers. This book can also be used to teach students how to compare and contrast as well as to identify and use antonyms.” – Raz-plus.com

Những chiếc cúc có đủ hình dạng, kích cỡ và màu sắc. All kind of Buttons mô tả những kiểu cúc khác nhau, sử dụng ngôn từ mang tính lặp và những ảnh đơn giản, để hỗ trợ những độc giả nhỏ. Cuốn sách này cũng có thể dùng để dạy trẻ so sánh và đối chiếu cũng như nhận biết và sử dụng các từ trái nghĩa.

Link tải pdf in sách:

Ghi chú:

Single-sided: để in một mặt. Video hướng dẫn in một mặt và đóng quyển

Double-sided: để in hai mặt. Video hướng dẫn in hai mặt và đóng quyển

Pocketbook: để in khổ nhỏ bỏ túi. Video hướng dẫn in và đóng quyển

Wordless: bản pdf in sách chỉ còn hình, không có chữ, để trẻ tự viết chữ dựa trên nội dung đã đọc.

Link tải các bộ phiếu được thiết kế kèm sách:

Bộ phiếu luyện sâu từ vựng dành cho khách hàng mua licence VocabularyA-Z: