Tặng học bổng tại triển lãm du học quốc tế do Capstone tổ chức

Ngày 04/3/2023, TiengAnhK12 – hệ thống ôn luyện thông minh do Giáo dục Con Tự Học phát triển – đã vinh dự có mặt tại triển lãm du học quốc tế “Passport to the Future” do Capstone tổ chức.

Tại triển lãm, TiengAnhK12 đã gửi tặng mã học bổng cho các em học sinh tham dự, trị giá:

  • 100% cho chương trình ôn luyện chứng chỉ IELTS Foundation hoặc IELTS Test Prep 01 tháng
  • 10% cho tất cả các chương trình ôn luyện trên TiengAnhK12

Học sinh ôn luyện IELTS trên TiengAnhK12 có thể:

  • Học theo khung giáo trình Collins Grammar for IELTS/ Mindset 1-2
  • Ôn luyện sâu theo từng kiểu câu hỏi hoặc từng phần, giúp thành thục kỹ năng làm bài
  • Ôn luyện trên các bài thi chính thức các năm trước và bài mô phỏng

283 Share