Danh mục trường Tiểu học công lập quận Tây Hồ

Theo thông tin chính thức trên trang web của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội, có 8 trường Tiểu học công lập quận Tây Hồ. Ngoài ra, còn có 7 trường dân lập.

Tiểu học An Dương

An Dương - Tiểu học công lập quận Tây Hồ, Hà Nội (Ảnh: FB Group Tiểu học An Dương)
An Dương – Tiểu học công lập quận Tây Hồ, Hà Nội (Ảnh: FB Group Tiểu học An Dương)

Địa chỉ: 7 ngõ 189, An Dương, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Email: c1anduong-th@hanoiedu.vn

Tiểu học Chu Văn An

Chu Văn An - Tiểu học công lập quận Tây Hồ, Hà Nội (Ảnh: Sunjin Việt Nam)
Chu Văn An – Tiểu học công lập quận Tây Hồ, Hà Nội (Ảnh: Sunjin Việt Nam)

Địa chỉ: 260, Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Websitehttp://hn-cva.org/

Tiểu học Đông Thái

Đông Thái - Tiểu học công lập quận Tây Hồ - Hà Nội (Ảnh: FB nhà trường)
Đông Thái – Tiểu học công lập quận Tây Hồ – Hà Nội (Ảnh: FB nhà trường)

Địa chỉ: 31A, Võng Thị, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Websitehttp://www.tieuhocdongthai.edu.vn/

Tiểu học Nhật Tân

Nhật Tân - Tiểu học công lập quận Tây Hồ - Hà Nội (Ảnh: FB Thanh Kẹo)
Nhật Tân – Tiểu học công lập quận Tây Hồ – Hà Nội (Ảnh: FB Thanh Kẹo)

Địa chỉ: 364, Âu Cơ, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Email: c1nhattan-th@hanoiedu.vn

Tiểu học Phú Thượng

Phú Thượng - Tiểu học công lập quận Tây Hồ, Hà Nội (Ảnh: FB nhà trường)
Phú Thượng – Tiểu học công lập quận Tây Hồ, Hà Nội (Ảnh: FB nhà trường)

Địa chỉ: Ngõ 143 Phú Gia, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Email: c1phuthuong-th@hanoiedu.vn

Tiểu học Quảng An

Quảng An - Tiểu học công lập quận Tây Hồ, Hà Nội (Ảnh: FB nhà trường)
Quảng An – Tiểu học công lập quận Tây Hồ, Hà Nội (Ảnh: FB nhà trường)

Địa chỉ: 6, Đặng Thai Mai, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Email: c1quangan-th@hanoiedu.vn

Tiểu học Tứ Liên

Tứ Liên - Tiểu học công lập quận Tây Hồ, Hà Nội (Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Tây Hồ)
Tứ Liên – Tiểu học công lập quận Tây Hồ, Hà Nội (Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Tây Hồ)

Địa chỉ: 6A ngõ 200, Âu Cơ, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Email: c1tulien-th@hanoiedu.vn

Tiểu học Xuân La

Xuân La - Tiểu học công lập quận Tây Hồ - Hà Nội (Ảnh: FB Duy Anh Bui)
Xuân La – Tiểu học công lập Tây Hồ – Hà Nội (Ảnh: FB Duy Anh Bui)

Địa chỉ: Xuân La, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Email: c1xuanla-th@hanoiedu.vn