Danh mục trường Tiểu học công lập quận Hà Đông

0
2232
  • Đội ngũ giáo viên
  • Chương trình học
  • Hoạt động ngoại khóa
  • Cơ sở vật chất
  • Học phí

Theo thông tin trên website Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 24 trường Tiểu học công lập quận Hà Đông.

1Tiểu học Yết Kiêu

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông - Yết Kiêu (Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Hà Đông - Hà Nội)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông – Yết Kiêu (Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Hà Đông – Hà Nội)

Địa chỉ: Phố Nguyễn Thượng Hiền, Phường Yết Kiêu, Hà Đông

Websitehttps://edu.viettel.vn/hni-hadong-thyetkieu

2Tiểu học Yên Nghĩa

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Yên Nghĩa (Ảnh: website nhà trường)

Địa chỉ: Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Websitehttp://thyennghia.pgdhadong.edu.vn/

3Tiểu học Văn Yên

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông - Văn Yên (Ảnh: website nhà trường)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông – Văn Yên (Ảnh: website nhà trường)

Địa chỉPhố Nguyễn Công Trứ, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

Websitehttp://thvanyen.pgdhadong.edu.vn/

4Tiểu học Vạn Phúc

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông - Vạn Phúc (Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông – Vạn Phúc (Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông)

Địa chỉ: Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Email: c1vanphuc-hadong@hanoiedu.vn

5Tiểu học Văn Khê

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Văn Khê (Ảnh: Foody)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Văn Khê (Ảnh: Foody)

Địa chỉ: Phường Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Email: c1vankhe-hadong@hanoiedu.vn

6Tiểu học Trần Phú

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông - Trần Phú (Ảnh: Google Maps)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông – Trần Phú (Ảnh: Google Maps)

Địa chỉ: Đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông

Email: c1tranphu-hadong@hanoiedu.vn

7Tiểu học Phú Lương I

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông - Phú Lương I (Ảnh: website nhà trường)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông – Phú Lương I (Ảnh: website nhà trường)

Địa chỉ: Tổ 19 Bắc Lãm – Phường Phú Lương – Hà Đông

Website: http://thphuluong1.edu.vn/Default.aspx

8Tiểu học Phú Lương II

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông - Phú Lương II (Ảnh: website nhà trường)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông – Phú Lương II (Ảnh: website nhà trường)

Địa chỉ: Tổ 6 Phường Phú Lương – Quận Hà Đông – Hà Nội

Websitehttp://phuluong2.edu.vn/

9Tiểu học Phú Lãm

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông - Phú Lãm (Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông – Phú Lãm (Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông)

Địa chỉ: Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông

Email: c1phulam-hadong@hanoiedu.vn

10Tiểu học Phú La

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông - Phú La (Ảnh: website nhà trường)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông – Phú La (Ảnh: website nhà trường)

Địa chỉ: Khu Đô thị Văn Phú – Hà Đông – Hà Nội

Website: http://thphula.pgdhadong.edu.vn/

11Tiểu học Nguyễn Trãi

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông - Nguyễn Trãi (Ảnh: website nhà trường)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông – Nguyễn Trãi (Ảnh: website nhà trường)

Địa chỉ: Số 2, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Websitehttp://c1nguyentraihd.edu.vn/

12Tiểu học Nguyễn Du

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông - Nguyễn Du (Ảnh: website nhà trường)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông – Nguyễn Du (Ảnh: website nhà trường)

Địa chỉ: Đường 19-5, Phường Văn Quán, Hà Đông

Websitehttp://thnguyendu.pgdhadong.edu.vn/

13Tiểu học Lê Trọng Tấn

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông - Lê Trọng Tấn (Ảnh: website nhà trường)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông – Lê Trọng Tấn (Ảnh: website nhà trường)

Địa chỉ: Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Websitehttp://thletrongtan.pgdhadong.edu.vn/

14Tiểu học Lê Lợi

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Lê Lợi (Ảnh: YouTube)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Lê Lợi (Ảnh: YouTube)

Địa chỉ: Phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Email: c1leloi-hadong@hanoiedu.vn

15Tiểu học Lê Hồng Phong

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông - Lê Hồng Phong (Ảnh: Cốc Cốc)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông – Lê Hồng Phong (Ảnh: Cốc Cốc)

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Email: c1lehongphong-hadong@hanoiedu.vn

16Tiểu học Kim Đồng

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông - Kim Đồng (Ảnh: th-kimdong-hanoi.violet.vn)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông – Kim Đồng (Ảnh: th-kimdong-hanoi.violet.vn)

Địa chỉ: Phường Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội

Email: c1kimdong-hadong@hanoiedu.vn

17Tiểu học Kiến Hưng

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông - Kiến Hưng (Ảnh: Cốc Cốc)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông – Kiến Hưng (Ảnh: Cốc Cốc)

Địa chỉ: Đa Sỹ, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Email: c1kienhung-hadong@hanoiedu.vn

18Tiểu học Dương Nội A

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Dương Nội A (Ảnh: Cốc Cốc)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Dương Nội A (Ảnh: Cốc Cốc)

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Bình, Phường Dương Nội, QuậnHà Đông, Tp. Hà Nội

Email: c1duongnoia-hadong@hanoiedu.vn

19Tiểu học Dương Nội B

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Dương Nội B (Ảnh: Cốc Cốc)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Dương Nội B (Ảnh: Cốc Cốc)

Địa chỉ: La Nội, Dương Nội, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Email: c1duongnoib-hadong@hanoiedu.vn

20Tiểu học Đồng Mai I

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Đồng Mai I (Ảnh: website nhà trường)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Đồng Mai I (Ảnh: website nhà trường)

Địa chỉ: Phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

Websitehttp://thdongmai1.pgdhadong.edu.vn/

21Tiểu học Đồng Mai II

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Đồng Mai II (Ảnh: website nhà trường)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Đồng Mai II (Ảnh: website nhà trường)

Địa chỉ: Tổ dân phố 14- Phường Đồng Mai II- Hà Đông- Hà Nội

Websitehttp://thdongmai2.pgdhadong.edu.vn/

22Tiểu học An Hưng

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, An Hưng (Ảnh: Anhung.com.vn)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, An Hưng (Ảnh: Anhung.com.vn)

Địa chỉ: Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông

23Tiểu học Đoàn Kết

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Đoàn Kết (Ảnh: Cốc Cốc)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Đoàn Kết (Ảnh: Cốc Cốc)

Địa chỉ: 2 KĐT Mỗ Lao, Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Email: c1doanket-hadong@hanoiedu.vn

24Tiểu học Biên Giang

Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Biên Giang (Ảnh: website nhà trường)
Trường Tiểu học công lập quận Hà Đông, Biên Giang (Ảnh: website nhà trường)

Địa chỉ: Giang Chính – Phường Biên Giang – Hà Đông

Websitehttp://thbiengiang.pgdhadong.edu.vn/

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận vào đây!
Vùi lòng điền Tên

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.