IELTS Speaking Part 2 – Chủ đề Science & Technology

CTH Edu tổng hợp câu hỏi thường gặp và gợi ý một số câu trả lời cho chủ đề Khoa học và Công nghệ – Science & Technology của bài […]

IELTS Speaking Part 3 – Chủ đề People & Reltionships

CTH Edu tổng hợp các câu hỏi thường gặp và gợi ý một số câu trả lời cho chủ đề Con người và các mối quan hệ – People & […]

Tổng hợp sách ôn thi IELTS cho trình độ B2

Trình độ B2 tương đương với IELTS 5.5-6.5. Trong bài viết dưới đây, CTH Edu giới thiệu một số cuốn sách ôn thi IELTS phù hợp với trình độ B2. […]

Tổng hợp sách ôn thi IELTS cho trình độ B1

Trình độ B1 tương đương với IELTS 4.0-5.0. Trong bài viết dưới đây, CTH Edu giới thiệu một số cuốn sách ôn thi IELTS phù hợp với trình độ B2. […]

IELTS Speaking Part 1 – Chủ đề Hobbies and Habits

CTH Edu tổng hợp câu hỏi thường gặp và gợi ý một số câu trả lời cho chủ đề Sở thích và Thói quen – Hobbies and Habits của bài […]

IELTS Speaking Part 3 – Chủ đề Employment & Finances

CTH Edu tổng hợp câu hỏi thường gặp và gợi ý một số câu trả lời cho chủ đề Việc làm và Tài chính – Employment and Finances của bài […]

IELTS Speaking Part 3 – Chủ đề Health & Fitness

CTH Edu tổng hợp các câu hỏi thường gặp và gợi ý một số câu trả lời cho chủ đề Sức khỏe & Thể hình – Health & Fitness của […]

IELTS Speaking Part 3 – Chủ đề Education

CTH Edu tổng hợp các câu hỏi thường gặp và gợi ý một số câu trả lời cho chủ đề Giáo dục – Education của bài thi IELTS Speaking Part […]

IELTS Speaking Part 3 – Chủ đề Nature & Environment

CTH Edu tổng hợp câu hỏi thường gặp và gợi ý một số câu trả lời cho chủ đề Thiên nhiên và Môi trường – Nature & Environment của bài […]

IELTS Speaking Part 3 – Chủ đề Language & Communication

CTH Edu tổng hợp câu hỏi thường gặp và gợi ý một số câu trả lời cho chủ đề Ngôn ngữ và Giao tiếp – Language & Communication của bài […]

IELTS Speaking Part 3 – Chủ đề Science & Technology

CTH Edu tổng hợp câu hỏi thường gặp và gợi ý một số câu trả lời cho chủ đề Khoa học và Công nghệ – Science & Technology của bài […]

IELTS Speaking Part 3 – Chủ đề Hobbies & Habits

CTH Edu tổng hợp câu hỏi thường gặp và gợi ý một số câu trả lời cho chủ đề Sở thích và Thói quen – Hobbies and Habits của bài […]