11.1: Diphthong – /eə/ – ‘square’, ‘fair’ & ‘pair’

Cách phát âm /eə/:

  • Bước 1: Hai khóe miệng hơi kéo sang hai bên, lưỡi đặt ở độ cao trung bình đề phát âm âm /e/.
  • Bước 2: Thu hai khóe miệng lại, lưỡi hơi kéo về phía sau để phát âm âm /ə/.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Thu âm trong Flipgrid cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả: