10.4: Diphthong – /aʊ/ – ‘mouth’, ‘now’ & ‘fowl’

Cách phát âm /aʊ/:

  • Bước 1: Miệng mở rộng, lưỡi hạ thấp. Đầu lưỡi chạm nhẹ chân răng cửa dưới đồng thời phát âm âm /a/.
  • Bước 2: Từ từ kéo lưỡi về phía sau, đồng thời tròn môi để phát âm âm /ʊ/

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Thu âm trong Flipgrid cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả: