11.2: Diphthong – /aɪ/ – ‘price’, ‘high’ & ‘try’

Cách phát âm /aɪ/:

  • Bước 1: Miệng mở rộng, lưỡi hạ thấp đồng thời phát âm âm /a:/.
  • Bước 2: Từ từ nâng quai hàm lên 1 chút và phát âm âm /ɪ/.

Lưu ý rằng âm /a/ phải được phát âm dài hơn âm /ɪ/

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Thu âm trong Flipgrid cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả: