11.4: Diphthong – /ʊə/ – ‘tour’, ‘pure’ and ‘cure’

Cách phát âm /ʊə/:

  • Bước 1: Tru tròn hai môi, nâng cao cuống lưỡi để phát âm âm /ʊ/
  • Bước 2: Miệng và lưỡi trở về vị trí thư giãn, đồng thời phát âm âm /ə/

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Thu âm trong Flipgrid cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả: