11.5: Diphthong – /ɔɪ/ – ‘choice’, ‘noise’ and ‘boy’

Cách phát âm /ɔɪ/:

  • Bước 1: Hạ quai hàm lưỡi đặt thấp và kéo về phía sau, đồng thời phát âm âm /ɔ:/
  • Bước 2: Từ tư nâng quai hàm lên một chút và phát âm âm /ɪ/.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Thu âm trong Flipgrid cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả: