7.5: Voiced Consonant – /ʒ/ – ‘pleasure’, ‘leisure’ and ‘vision’

Cách phát âm /ʒ/:

Bước 1: Khép răng lại
Bước 2: Môi mở, tru tròn ra phía trước
Bước 3: Hai thành lưỡi chạm vào hai hàm răng
Bước 4: Phát âm âm /ʒ/
Chú ý: Khi chúng ta nói /ʒ/, môi chúng ta hơi tròn và hơi căng ra một chút. Khác với âm /ʃ/, âm /ʒ/ là một âm hữu thanh nên không có hơi bật vào lòng bàn tay.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.