7.4: Voiced Consonant – /dʒ/ – ‘judge’, ‘age’ and ‘soldier’

Cách phát âm /dʒ/:

  • Căng và tròn môi: đưa môi về phía trước và căng ra để tạo âm
  • Khép hai răng
  • Nâng đầu lưỡi lên chạm phía sau hàm răng trên
  • Bật âm /dʒ/ – khi bật hơi thì cổ chúng ta rung tạo âm. Khi đó, nếu để bàn tay phía trước miệng, sẽ không có hơi bật vào bàn tay.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.