6.4: Voiceless Consonant – /tʃ/ – ‘teacher’, ‘match’ and ‘church’

Cách phát âm /tʃ/:

  • Căng và tròn môi: đưa môi về phía trước và căng ra để tạo âm
  • Khép hai răng
  • Nâng đầu lưỡi lên chạm phía sau hàm răng trên
  • Bật hơi nhẹ nhàng âm “ch” của tiếng việt
    /tʃ/ trong tiếng anh là âm vô thanh, khi bật hơi thì cổ sẽ không rung, bạn có thể kiểm tra bằng cách đặt bàn tay phía trước miệng và thử phát âm, sẽ có hơi bật vào tay bạn.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.