3.1: Long Vowel – /ɔː/ – ‘law’, ‘north’ & ‘war’

Cách phát âm âm o dài /ɔː/:

  • Hạ quai hàm, hơi tròn môi
  • Hơi nâng lưỡi, lưỡi kéo về phía sau
  • Phát âm âm /ɔː/. Âm /ɔː/ là nguyên âm dài, bạn sẽ phải kéo dài âm ra.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.