2.4: Pronunciation – The Schwa – /ə/ – ‘the’, ‘of’ & ‘butter’

Âm /ə/ còn gọi là âm “lười” (schwa sound), là âm có tần suất gặp lớn nhất trong Tiếng Anh. Cách phát âm: Miệng và lưỡi thả lỏng, đầu lưỡi chạm vào mặt sau của hàm răng dưới bật âm nhẹ từ cổ họng (âm này có rung).

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.