2.1: Pronunciation – Short Vowel – /ɒ/ – ‘lot’, ‘odd’ & ‘wash’

Ký hiệu phiên âm: /ɒ/. Cách phát âm:

  • Hạ quai hàm, tròn môi
  • Hơi nâng lưỡi, lưỡi kéo về phía sau
  • Giữ nguyên khẩu hình, phát âm âm /ɒ/ thật gọn.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

Mở Flipgrid tại link https://flipgrid.com/026d0562 nhập student name là 3month, sau đó Record a response.