1.2: Pronunciation – Short Vowel – /ʊ/ – ‘foot’, ‘put’ & ‘good’

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

Mở Fliprid ở link https://flipgrid.com/70f6d5c1 nhập student name là 3month, sau đó Record a response.