1.1: Pronunciation – Short Vowel – /ɪ/ – ‘kit’, ‘bid’ & ‘him’

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

Mở Fliprid ở link https://flipgrid.com/8413204e, nhập student name là 3month, sau đó Record a response.