1.1 Introduction

Student book activities

Do Introduction activities on page 4 of your student book.

Quizlet time

Pronunciation

Voiceless Consonant – /s/

Bạn hãy xem lại các từ mới có trong video clip vừa xem và cùng luyện âm /s/ theo các hướng dẫn dưới đây nhé!

Cách phát âm /s/: Khi phát âm phụ âm /s/ hai hàm răng chuyển động gần nhau nhưng không chạm vào nhau. Luồng hơi từ từ thoát ra qua khe hở rất hẹp giữa hai hàm răng. Do âm /s/ là âm vô thanh, dây thanh sẽ không rung lên khi ta phát âm phụ âm này.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây: