Khóa Oxford Discover 4

Khóa Oxford Discover 4
Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Dành cho:

Học sinh lớp 5-6, đã hoàn thành khóa Oxford Discover 3 hoặc đạt trình độ Cambridge KET.

Bộ học liệu sử dụng:

Bộ giáo trình Oxford Discover 4:

  • Student book
  • Workbook
  • Grammar student book
  • Writing & spelling

Thư viện sách online MyOn:

  • Fiction books 600-900L
  • Non-fiction books 600-900L

Cách học:

80% tự học tại nhà theo hướng dẫn

20% học với giáo viên (online qua Zoom/Google Meet)

Thời lượng: 48 tuần ~ 11.5 tháng

Khóa học gồm:

– 18 unit chính (mỗi unit dài 02 tuần)

– 09 unit ôn tập (mỗi unit dài 01 tuần)

Trong mỗi tuần, học sinh sẽ:

  • Tự học tại nhà 04 buổi, mỗi buổi khoảng 15-20″
  • Học với giáo viên 02 buổi theo lịch của nhóm (05 học sinh), mỗi buổi dài 45″

Sau mỗi 15 tuần có một tuần ôn thi Cambridge PET và kiểm tra đánh giá cả 04 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Đăng ký tìm hiểu khóa học

Bạn hãy điền thông tin vào form dưới đây để CTH Edu tư vấn chi tiết hơn về khóa học cho bạn:

Course Content

Expand All
Big Question 1: Where are we in the universe?
BIG QUESTION 2:
BIG QUESTION 3:
BIG QUESTION 4:
BIG QUESTION 5:
BIG QUESTION 6:
BIG QUESTION 7:
1 of 2

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.