Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
Course
Materials

Dành cho:

Học sinh lớp 4-5, đã hoàn thành khóa Oxford Discover 2 hoặc đạt trình độ Cambridge Flyers (A2).

Bộ học liệu sử dụng:

Bộ giáo trình Oxford Discover 3:

  • Student book
  • Workbook
  • Grammar student book
  • Writing & spelling

Kids A-Z Reading:

  • Leveled books of level L-P

Cách học:

80% tự học tại nhà theo hướng dẫn

20% học với giáo viên (online qua Zoom/Google Meet)

Thời lượng: 48 tuần ~ 11.5 tháng

Khóa học gồm:

– 18 unit chính (mỗi unit dài 02 tuần)

– 09 unit ôn tập (mỗi unit dài 01 tuần)

Trong mỗi tuần, học sinh sẽ:

  • Tự học tại nhà 04 buổi, mỗi buổi khoảng 15-20″
  • Học với giáo viên 02 buổi theo lịch của nhóm (05 học sinh), mỗi buổi dài 45″

Sau mỗi 15 tuần có một tuần ôn thi Cambridge KET và kiểm tra đánh giá cả 04 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Đăng ký tìm hiểu khóa học

Bạn hãy điền thông tin vào form dưới đây để CTH Edu tư vấn chi tiết hơn về khóa học cho bạn:A. Bộ sách Oxford Discover 3:

OD3 SB
Oxford Discover 3 Student book
OD3 WB
Oxford Discover 3 Workbook
OD3 GB
Oxford Discover 3 Grammar
OD3 WS
Oxford Discover 3 Writing & Spelling

B. Các phiếu hoạt động đi kèm Oxford Discover:

C. Raz-kids mở rộng (tức Kids A-Z Reading):

Địa chỉ truy cập: http://kidsa-z.com

Tài khoản sử dụng: Mua tại Contuhoc.com nếu chưa có

Course Content

Expand All
Big Question 1: How Do People Have Fun?
Big Question 2: Why do people move to new places?
Big Question 3: Why do people write poems?
Big Question 4: How do we measure time?
Big Question 5: Where does energy come from?
Big Question 6: How do people make music?
Big Question 7: How do inventions change our lives?
1 of 2