Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
Course
Materials

Dành cho:

Học sinh lớp 3-4, đã làm quen với Tiếng Anh ở mức A1 (đạt trình độ Cambridge Movers).

Bộ học liệu sử dụng:

Bộ giáo trình Oxford Discover 2:

  • Student book
  • Workbook
  • Grammar student book
  • Writing & spelling

Kids A-Z Reading:

  • Leveled books of level F-K
  • Phonic books

Cách học:

80% tự học tại nhà theo hướng dẫn

20% học với giáo viên (online qua Zoom/Google Meet)

Thời lượng: 48 tuần ~ 11.5 tháng

Khóa học gồm:

– 18 unit chính (mỗi unit dài 02 tuần)

– 09 unit ôn tập (mỗi unit dài 01 tuần)

Trong mỗi tuần, học sinh sẽ:

  • Tự học tại nhà 04 buổi, mỗi buổi khoảng 15-20″
  • Học với giáo viên 02 buổi theo lịch của nhóm (05 học sinh), mỗi buổi dài 45″

Sau mỗi 15 tuần có một tuần ôn thi Cambridge Flyers và kiểm tra đánh giá cả 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Đăng ký tìm hiểu khóa học

Bạn hãy điền thông tin vào form dưới đây để CTH Edu tư vấn chi tiết hơn về khóa học cho bạn:A. Bộ sách Oxford Discover 2:

OD2 Student book
Oxford Discover 2 Student book
OD2 WB
Oxford Discover 2 Workbook
OD2 GB
Oxford Discover 2 Grammar book
OD2 W&S
Oxford Discover 2 Writing & Spelling

B. Các phiếu hoạt động đi kèm Oxford Discover:

C. Raz-kids mở rộng (tức Kids A-Z Reading):

Địa chỉ truy cập: http://kidsa-z.com

Tài khoản sử dụng: Mua tại Contuhoc.com nếu chưa có

Course Content

Expand All
Big Question 1: How are animals different from one another?
Big Question 2: How do things change?
Big Question 3: How are things different now from long ago?
Big Question 4: When do we use subtraction?
Big Question 5: How do people get along with each other?
Big Question 6: Why should we take care of the Earth?
Big Question 7: How does music make us feel?
1 of 2