1 of 3

1. Day 5: Read and Connect.

5.1. Watch and tick.

Em hãy xem lại truyện Arnie the doughnut và trả lời các câu hỏi tương tác.

5.2 Write about it.

Em hãy xem phần hướng dẫn các bước làm bánh vòng Doughnut trong truyện và hoàn thành sơ đồ sau:

tải file mẫu: tại đây

5.3. Take the stage.

Em hãy dùng sơ đồ ở hoạt động trên và giới thiệu về cách làm bánh vòng doughnut.

Em hãy trình bày bài giới thiệu của mình trên Flipgrid.

Link to Flipgrid

Em hãy bấm vào link trên để thu âm trên Flipgrid. Em dùng mã theo công thức sau để đăng nhập: Sn (trong đó n là ngày sinh của em). Ví dụ Em sinh ngày 11 thì mã đăng nhập là S11. Em sinh ngày 14 thì mã đăng nhập là S14. Em sinh ngày 8 thì mã đăng nhập là S8

Phần mềm chưa có tính năng tự chấm điểm trên Flipgrid. Em hãy trình bày thật hay để các bạn cùng học chương trình này xem và khen ngợi.

Chúc mừng em đã hoàn thành 5 bài học với truyện

Arnie the doughnut