TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC ONLINE

CTH Edu là đối tác triển khai tại Việt Nam của các hãng Edtech hàng đầu Thế giới như Learning A-Z (Mỹ), Matific (Israel-Úc-Mỹ), Koobits (Singapore), MyOn (Mỹ),.... Chúng tôi luôn cẩn trọng chọn lựa để đưa về Việt Nam những chương trình hỗ trợ thực sự hiệu quả cho giáo viên và học sinh trong các lĩnh vực Tiếng Anh, Toán học, Khoa học, Lập trình, Công nghệ,...