Read and Connect 2: Quiz for Reading Lovers

Bạn yêu thích cách thưởng thức truyện và học Tiếng Anh của Read and Connect 2? Hãy làm bài quiz ngắn, chỉ gồm 5 câu hỏi sau đây. Nếu đạt điểm tối đa, bạn sẽ nhận được mã học bổng trị giá 100% trong dịp 16-20/11 năm 2020 này đấy!