Read and Connect Level 2
Current Status
Not Enrolled
Price
500000
Get Started

Chương trình học tiếng Anh và phát triển kỹ năng đọc qua những tác phẩm thiếu nhi thú vị. Biên soạn bởi TS. Trần Hương Quỳnh giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội. Dành cho các bạn học sinh lớp 4-5, trình độ từ Cambridge Movers trở lên.

Course Content

Expand All
1 of 3