Khóa Oxford Discover 1
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Course
Materials

Dành cho:

Học sinh lớp 2-3, đã làm quen với Tiếng Anh ở mức Pre-A1 (đạt Cambridge Starters).

Bộ học liệu sử dụng:

Bộ giáo trình Oxford Discover 1:

  • Student book
  • Workbook
  • Grammar student book
  • Writing & spelling

Kids A-Z Reading:

  • Leveled books of level B-E
  • Phonic books

Cách học:

80% tự học tại nhà theo hướng dẫn

20% học với giáo viên (online qua Zoom/Google Meet)

Thời lượng: 48 tuần ~ 11.5 tháng

Khóa học gồm:

– 18 unit chính (mỗi unit dài 02 tuần)

– 09 unit ôn tập (mỗi unit dài 01 tuần)

Trong mỗi tuần, học sinh sẽ:

  • Tự học tại nhà 04 buổi, mỗi buổi khoảng 10-15″
  • Học với giáo viên 02 buổi theo lịch của nhóm (05 học sinh), mỗi buổi dài 45″

Sau mỗi 15 tuần có một tuần ôn thi Cambridge Movers và kiểm tra đánh giá cả 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Khóa học này hiện đang ở giai đoạn triển khai thử nghiệm.

A. Bộ sách Oxford Discover 1:

Oxford Discover 1 Student Book

Oxford Discover 1 Student Book

Oxford Discover 1 Workbook

Oxford Discover 1 Workbook

Oxford Discover 1 Grammar book

Oxford Discover 1 Grammar book

Oxford Discover 1 Writing and Spelling

Oxford Discover 1 Writing and Spelling

B. Các phiếu hoạt động đi kèm Oxford Discover:

C. Raz-kids mở rộng (tức Kids A-Z Reading):

Địa chỉ truy cập: http://kidsa-z.com

Tài khoản sử dụng: Mua tại Contuhoc.com nếu chưa có

Course Content

Expand All
Big Question 1: Who are your family and friends?
Big Question 2: Where can we see colors?